Les je príbeh regenerácie

LESNÉ HOSPODÁRENIE, KTORÉ ZOHLADŇUJE KLIMATICKÚ ZMENU

Chceme zachovať čaro našich lesov aj pre ďalšie generácie

Chceme zachovať čaro našich lesov aj pre ďalšie generácie

Filmosa SK s.r.o.

Sme malá firma, ktorá sa snaží mať veľký dopad. Prírodu máme iba jednu, a preto sa pokúšame starať sa o ňu čo najlepšie s prihľiadnutím na sociálné, ekologícké a ekonomické záujmy.

Naše lesy

Pôvodne sa firma starala o niekoľko menších lesov na východe Slovenska a v súlade so zákonmi les čistila a prebiehala v ňom ťažba dreva. Ako v každom hospodárskom lese, aj tu bol plán o ťažbe dreva,ktorá prebiehala zároveň s obnovou a výsadbou nového lesa. Postupom času sa plocha lesov spadajúca do vlastníctva Filmosy SK s.r.o. rozrástla na zhruba 2000 hektárov. Prevažne v okolí Stropkova (okres Svidník).

Filmosa SK s.r.o.

Sme malá firma, ktorá sa snaží mať veľký dopad. Prírodu máme iba jednu, a preto sa pokúšame starať sa o ňu čo najlepšie s prihľiadnutím na sociálné, ekologícké a ekonomické záujmy.

Naše lesy

Pôvodne sa firma starala o niekoľko menších lesov na východe Slovenska a v súlade so zákonmi les čistila a prebiehala v ňom ťažba dreva. Ako v každom hospodárskom lese, aj tu bol plán o ťažbe dreva,ktorá prebiehala zároveň s obnovou a výsadbou nového lesa. Postupom času sa plocha lesov spadajúca do vlastníctva Filmosy SK s.r.o. rozrástla na zhruba 2000 hektárov. Prevažne v okolí Stropkova (okres Svidník).

Voda pre lesy

Ako dôsledky klimatickej zmeny sme začali vnímať, že pôda vysychá a nevie si sama držať toľko vody aby lesy dýchali tak ako predtým.

To nás viedlo k tomu aby sme sa začali zaujímať o to ako našej prírode pomôcť.

Po nás príde potopa…

U lesných porastov by sme toto slovné spojenie mohli nahradiť iným – po nás sucho… Začali sme hľadať riešenia a postupy ako zadržať vodu a navrátiť ju do kolobehu lesného života.

Ukázalo sa, že žiadne lesy na Slovensku zatiaľ žiadne také opatrenia nemajú a bude treba byť priekopníkmi a zaviesť nové postupy.

Voda pre lesy

Ako dôsledky klimatickej zmeny sme začali vnímať, že pôda vysychá a nevie si sama držať toľko vody aby lesy dýchali tak ako predtým.

To nás viedlo k tomu aby sme sa začali zaujímať o to ako našej prírode pomôcť.

Po nás príde potopa…

U lesných porastov by sme toto slovné spojenie mohli nahradiť iným – po nás sucho… Začali sme hľadať riešenia a postupy ako zadržať vodu a navrátiť ju do kolobehu lesného života.

Ukázalo sa, že žiadne lesy na Slovensku zatiaľ žiadne také opatrenia nemajú a bude treba byť priekopníkmi a zaviesť nové postupy.

Riešenie nebolo tak komplikované ako sa mohlo na prvý pohľad zdať. Naopak, často jednoduché postupy prinášajú veľké výsledky

V lesoch sme začali budovať jazierka a hrádze, určené na zadržiavanie vody. Voda tak nepretečie lesom a nestratí sa, naopak zostane v lese , kde si ju stromy čerpajú podľa potreby.

Týmto procesom zadržiavania vody (tam kde spadne) zvyšujeme biodiverzitu, zaisťujeme prirodzenú irigáciu lesov, zlepšujeme kvalitu pôdy a v neposlednom rade vyššiu fotosyntézu tým, že zo vzduchu stiahneme viac CO2.

Naše projekty

Naše projekty

Klimatické benefity su jasne

dokázané aj vedeckou štúdiou,

ktorú na našom území realizoval doc. Pokorný. Dospel k nasledujúcim záverom:

01. Až na

95%

sa zvýši vodozádržnost zo spadnutých zrážok vytvorením vodozádržných opatrení v objeme 52 600 m³.

02.

2/3

zadržanej dažďovej vody sa premietne do fotosyntézy a výparu, čo je 554 301 m³.

03. Približne

95%

spadnutých zrážok sa premietne 1/3 zadržanej vody sa premietne do zásob podzemných vôd. Zadržanou dažďovou vodou sa vylepšia vodné pomery a zvýšia sa ročné prírastky biomasy v sušine na lokalite o 693 ton.

Klimatické benefity su jasne dokázané aj vedeckou štúdiou,

ktorú na našom území realizoval doc. Pokorný. Dospel k nasledujúcim záverom:

01. Až na

95%

sa zvýši vodozádržnost zo spadnutých zrážok vytvorením vodozádržných opatrení v objeme 52 600 m³.

02.

2/3

zadržanej dažďovej vody sa premietne do fotosyntézy a výparu, čo je 554 301 m³.

03. Približne

95%

spadnutých zrážok sa premietne 1/3 zadržanej vody sa premietne do zásob podzemných vôd. Zadržanou dažďovou vodou sa vylepšia vodné pomery a zvýšia sa ročné prírastky biomasy v sušine na lokalite o 693 ton.

V roku 2022 sme tieto opatrenia zrealizovali na ploche približne 350 hektárov a na vlastné náklady pokračujeme na ďalšej ploche v rozsahu približne 400 ha. Našim cieľom je v horizonte troch rokov zrealizovať tieto opatrenie vo všetkých lesoch, ktoré sú v majetku spoločnosti Filmosa SK s.r.o.

A nie je to iba les a príroda, kto benefituje z našej pomoci

Takto rozsiahle opatrenia znamenajú tiež vytvorenie nových pracovných miest pre ľudí z regiónu (ktorí nám pomáhajú nielen zrealizovať jazierka a hrádze ale sa taktiež starajú o ich údržbu a čistenie). Lesy pod správou Filmosa SK tak môžu voľne dýchať a my sa nemusíme báť, že by postupne (nám) vysychali.

A nie je to iba les a príroda, kto benefituje z našej pomoci

Takto rozsiahle opatrenia znamenajú tiež vytvorenie nových pracovných miest pre ľudí z regiónu (ktorí nám pomáhajú nielen zrealizovať jazierka a hrádze ale sa taktiež starajú o ich údržbu a čistenie). Lesy pod správou Filmosa SK tak môžu voľne dýchať a my sa nemusíme báť, že by postupne (nám) vysychali.

Kontaktný

formulár

    Kontaktný

    formulár